University of M'sila |

Academic Staff

NameMailPhone Number
menasri abderrazekabderrazek.menasri@univ-msila.dz
abderrazzek.ghezal غزال abderrazzek.ghezal@univ-msila.dz
abdeslem.bouzabra abdeslem.bouzabra@univ-msila.dz
LAMICHE لميش Abdessamed عبد الصمدabdessamed.lamiche@univ-msila.dz0550659872
SAOUDI ABDESSAMEDabdessamed.saoudi@univ-msila.dz0661742928
abdessattar ghemouguiabdessattar.ghemougui@univ-msila.dz
Abdesselam HOCINIabdesselam.hocini@univ-msila.dz0559333462
benyahia abdesslamabdesslam.benyahia@univ-msila.dz
.hammal abdesslemabdesslem.hammal@univ-msila.dz0561770125
Abdlmalik BENDAIKHAabdlmalik.bendaikha@univ-msila.dz
HARIZI ABDELHADIabedelhadi.harizi@univ-msila.dz0661993605
abid .grainiabid.graini@univ-msila.dz
graini abidabide.graini@univ-msila.dz0774973052
chekioua ablaabla.chekioua@univ-msila.dz
houichi ablaabla.houichi@univ-msila.dz
abla mazouziabla.mazouzi@univ-msila.dz778556906
achour.allouti achour.allouti@univ-msila.dz
بدار عاشورachour.beddar@univ-msila.dz0663162342
There are 1495 Teacher registered. ( 84 Page )
NameMailPhone Number
mohammadi mounamouna.mohamadi@univ-msila.dz
khedar mounirmounir.kheddar@univ-msila.dz
seghiour mouniramounira.seghiour@univ-msila.dz
gouffi mouradmourad.gouffi@univ-msila.dz
benattia mustaphamustapha.benattia@univ-msila.dz035760132
nacer abdelaziznacer.abdelaziz@univ-msila.dz
barka nacernacer.barka@univ-msila.dz0667835302
kefsi nadianadia.kefsi@univ-msila.dz
oukali nadjahnadjah.oukali@univ-msila.dz
chikhi nadjetnadjet.chikhi@univ-msila.dz
Nassima Baghdadinassima.baghdadi@univ-msila.dz0796273057
Harizi Nassiranassira.harizi@univ-msila.dz
gharib nawelnawel.gharib@univ-msila.dz
lehimeur noureddinenoreddine.lehimeur@univ-msila.dz
norelhouda hallabnorelhouda.hallab@univ-msila.dz
nour abdrachidnour.abdrachid@univ-msila.dz
guettouche nouranoura.guettouche@univ-msila.dz0792631005
refice noureddinenoureddine.refice@univ-msila.dz
Result : 200 Teacher.

ROUBHI, Lakhdar

Grade : prof

Faculty : lettres et langues

Department : Lettre arabe

Speciality :

Address :

Phone : 0797006405

Email : lakhdar.roubhi@univ-msila.dz

International publication

الفاظ الحياة العامة


Lien :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/47859

Ajouté le: 28-04-19

National publication

التعليم بالمراسلة بالجزائر بين النظرية والتطبيق


Lien :

Ajouté le: 30-04-19

National publication

الخطاب الحواري في القرآن الكريم


Lien :
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/818

Ajouté le: 30-04-19

International publication

أثر علم أصول الفقه في نشأة علم أصول النحو


Lien :

Ajouté le: 30-04-19

International publication

النحو العربي بين التقليد ومناهج الدرس اللغوي الحديث


Lien :

Ajouté le: 30-04-19

International publication

أهمية الشاهد النحوي في تفسير القرآن الكريم


Lien :
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-06-2007/1214-2013-05-23-10-37-26

Ajouté le: 30-04-19

National publication

جمال الكلمة القرآنية


Lien :

Ajouté le: 30-04-19

National publication

علم النحو وعﻻقته بالقرآن الكريم وتفسيره


Lien :

Ajouté le: 30-04-19

National publication

عﻻقة السيمياء باللسانيات


Lien :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23150

Ajouté le: 30-04-19

National publication

عﻻقة علم المصطلح بالترجمة


Lien :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23517

Ajouté le: 30-04-19

National publication

قراءة نحوية لمعايير نقدنا القديم


Lien :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23135

Ajouté le: 30-04-19

International publication

الحكم الرشيد بين عهد النبوة وواقع العالم العربي -دراسة في الدﻻلة والمعايير


Lien :

Ajouté le: 30-04-19

International publication

مدارات الممارسة والتنظير في نقد الفن المسرحي الجزائر من خﻻل أعمال اﻷستاذ عز الدين جﻻوجي


Lien :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/66135

Ajouté le: 30-04-19

International publication

أهمية استخدام الوسائل التقنية الحديثة في تدريس اللغة العربية


Lien :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/39457

Ajouté le: 30-04-19

International publication

دﻻلة التناص الديني في شعر مفدي زكرياء وجماليته


Lien :
http://search.mandumah.com/Record/472537/Details

Ajouté le: 30-04-19

International publication

مظاهر اﻹبداع في النحو العربي


Lien :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/13356

Ajouté le: 30-04-19

National publication

من خصائص اللغة العربية وعوامل نموها


Lien :
http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/392

Ajouté le: 30-04-19

International publication

ملامح البحث الصوتي في الدرس الصرفي عند ابن جني


Lien :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/51399

Ajouté le: 30-04-19

No information

No information

No information

No information